Untitled document
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG HOME.VN
LƯU Ý: XIN HÃY ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA BẢN THỎA THUẬN SỬ DỤNG DƯỚI ĐÂY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG WEBSITE HOME.VN. BẠN CHỈ CÓ THỂ SỬ DỤNG WEBSITE HOME.VN KHI BẠN ĐỒNG Ý TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG BẢN THỎA THUẬN SỬ DỤNG NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT CỨ ĐIỀU KHOẢN NÀO CỦA BẢN THỎA THUẬN, HÃY NGỪNG SỬ DỤNG.
1. Quyền sử dụng
- Home.vn là Dịch vụ danh bạ website tập trung các tiện ích thiết yếu mà Người sử dụng thường xuyên truy cập và sử dụng như: Các trang tin tức, nghe nhạc, xem phim, học tập, các phần mềm… Khi tham gia Home.vn đồng nghĩa Người sử dụng phải tuân thủ đúng và đầy đủ các Quy định mà Home.vn đưa ra.
- Những thông tin trên Home.vn được bảo vệ bởi Luật Bản quyền, Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật khác của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Ngưởi sử dụng được phép:
  • Sử dụng miễn phí Home.vn.
  • Nhận thông tin về sản phẩm, dịch vụ từ Bkav (đăng ký tại địa chỉ: DKTT.vn).
- Người sử dụng không được phép:
  • Xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của Home.vn, và/hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được Home.vn cho phép.
  • Có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ Người sử dụng nào khác sử dụng Home.vn.
- Bạn có thể sử dụng Home.vn miễn phí, nhưng không được sử dụng cho mục đích thương mại. Bkav có quyền giới hạn, thêm, bớt, thay đổi tính năng của Home.vn hoặc chấm dứt việc sử dụng miễn phí của bạn mà không cần báo trước.
2. Từ chối bảo đảm
- Home.vn sẽ không xem hoặc giám sát bất cứ website nào liên kết với Home.vn và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung nào của các website liên kết đó, rủi ro từ việc sử dụng các website đó do tự Người sử dụng chịu trách nhiệm. Home.vn sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh từ việc người sử dụng dùng sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi một bên thứ ba dựa trên thông tin cung cấp trên Home.vn.
- Home.vn không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với bất kỳ sự điều chỉnh, tạm ngưng hoặc không tiếp tục cung cấp Dịch vụ của Người sử dụng.
- Home.vn không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, thông tin của bất kỳ website nào mà Người sử dụng thêm vào trên Home.vn.
- Home.vn không đưa ra cam đoan, bảo lãnh hoặc đảm bảo rằng (1) Home.vn sẽ đáp ứng yêu cầu của Người sử dụng, (2) việc sử dụng Home.vn sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi, (3) mỗi phần của dịch vụ không bị gián đoạn, không có lỗi, không có virus, đúng giờ, an toàn, chính xác, ổn định hay bất kỳ nội dung nào là an toàn, (4) kết quả có thể thu được từ việc sử dụng Home.vn sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy, (5) chất lượng của mọi sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu khác mà Người sử dụng có được thông qua Home.vn sẽ đáp ứng mong đợi.
3. Trách nhiệm
- VỀ LÝ THUYẾT, HOME.VN CÓ THỂ CÓ LỖI TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG DO CÁC TÁC ĐỘNG KHÁCH QUAN HAY CHỦ QUAN, DO CÁC TÁC ĐỘNG CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH, HAY DO CÁC PHẦN MỀM KHÁC CHẠY TRÊN CÙNG MỘT MÁY TÍNH GÂY XUNG ĐỘT. KHÔNG TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, NGƯỜI SỬ DỤNG HOME.VN ĐƯỢC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG CÁC TỔN THẤT, THIỆT HẠI (TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP) GẶP PHẢI BAO GỒM VÀ KHÔNG GIỚI HẠN: MẤT MÁT DỮ LIỆU, SỰ SẴN SÀNG CỦA HỆ THỐNG, TIỀN, TINH THẦN, PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG HOME.VN. YÊU CẦU BỒI THƯỜNG ĐƯỢC LOẠI TRỪ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP. ĐIỀU KHOẢN NÀY LUÔN CÓ HIỆU LỰC, KỂ CẢ TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI SỬ DỤNG KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẢN THỎA THUẬN NÀY.
4. Thông tin phản hồi
- Chúng tôi sử dụng các thông tin Người sử dụng cung cấp để xử lý Góp ý, phản hồi, cung cấp bản tin, thông tin về sản phẩm và các thông tin khác theo yêu cầu của Người sử dụng. Bên cạnh đó, Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để quản lý tài khoản của Người sử dụng; cải thiện bố cục, nội dung Home.vn và điều chỉnh cho phù hợp với người dùng.
- Chúng tôi luôn đánh giá cao những thông tin từ Người sử dụng và rất mong nhận được những ý kiến, góp ý liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc, khiếu nại… xin gửi vào mục Góp ý trên Home.vn.
- Người sử dụng đồng ý để Home.vn tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà Người sử dụng cung cấp cho Home.vn có liên quan tới Home.vn và/hoặc dịch vụ của Home.vn một cách hoàn toàn miễn phí. Người sử dụng đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí và/hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc Home.vn sử dụng, tiết lộ, áp dụng, và/hoặc chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả Phản hồi của Người sử dụng.
5. Thông tin chung
- Quyền sử dụng Home.vn được cấp miễn phí cho Người sử dụng. Mặc dù Home.vn sẽ chủ động hỗ trợ Người sử dụng tốt nhất trong quá trình sử dụng, nhưng Home.vn không có nghĩa vụ cung cấp các chế độ bảo hành, chế độ hỗ trợ và các chế độ tương tự cho người sử dụng. Người sử dụng không được quyền yêu cầu bất cứ chế độ bảo hành, chế độ hỗ trợ và các chế độ tương tự nào.
- Bản thỏa thuận này được thực thi theo luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, Người sử dụng hãy liên lạc với Home.vn qua địa chỉ Email: contact@home.vn.